PERSONALITÖÖTAJA ARENGUPROGRAMM “HEA TERVISE EEST!”

NB! Täpsem programm, õpetajad ja ajakava on saadaval alates aprillist 2016.


Arenguprogrammil on kaks fookust:

- käsitleme koos oma ala spetsialistidega olulisemaid tervisega seotud alateemasid - toitumine, liikumine, vaimne tervis jne;

-keskendume läbivalt sellele, kuidas toetada oma organisatsioonis tervisliku töökeskkonna kujundamist ja töötajate tervislikumaid eluviise.


Programmis osalejad saavad praktilisi nõuandeid sellest, kuidas viia ellu muudatusi oma organsatsioonis ning koolituse lõpuks on osalejad hakanud oma organisatsioonis ellu rakendama koolituse käigus valminud tervisetoetamise tegevusplaani. Plaani valmimisel ja rakendamisel on toeks kogenud mentorid ning teised programmis osalejad.


Arenguprogramm koosneb 8 moodulist. Käsitlusele tulevad mh järgmised teemad:

* vaimne tervis;

* liikumisharjumused;

* toitumine;

* suhted meie ümber;

* elustiil (uni, seksuaaltervis, sprituaalne tervis);

* ajajuhtimine;

* lihtsad võimalused töötajate tervise edendamisel.


Et parim teiste toetaja ja arendaja on inimene, kellel on isiklik positiivne kogemus enda füüsilise ja vaimse tervise toetamisel, saab programmis osaleja rühma toel 8 kuu jooksul ka isiklikus elustiilis soovitud muutused läbi teha ning kogeda nende mõju eri eluvaldkondadele. Seepärast on programmis koht ka meelerahu harjutustel, liikumispraktikatel ja tervist toetaval toidul ning isikliku arengu ja tervisega seotud ülesannetel koolitusmoodulite vaheliseks ajaks.


Programmi kujundamisel arvestatakse osalejate soove ja vajadusi, korraldades enne koolituse algust täpsustava koolitusvajaduse küsitluse ning tehes rõhuasetustes vajadusel muudatusi ka koolituse käigus.


Programm algab oktoobris 2016 ja kestab 8 kuud, korraga 1 päev, nädala sees. 


Uuri ja küsi lisa: 56 600 295, tervemaailm@gmail.com

www.uustervis.ee