22.04.2016 toimus Tartu Joogakeskuses III KODANIKUALGATUSLIKE TERVISEDENDAJATE ÜMARLAUD 


Vabas ja mõnusas õhkkonnas tegime kokkuvõtte seni projekti raames tehtust, vaatasime üle meie eesmärgid ja tegevused edaspidi, rääkisime kõigi osalejate varasematest kogemustest seoses võrgustike ja MTÜde eestvedamisega ning mida meil sellest õppida on. Lisaks alustasime võrgustiku 2016. a suvepäevade/ inspiratsioonipäevade korraldamist.

Vaata kava siit.


Kokkuvõtteks jõudsime arusaamale, et meie võrgustiku tegevus peab koonduma konkreetsete tegevuste/projektide ümber, mis annab võrgustiku tegevusele konkreetse sisu ning nii selle liikmetele kui avalikkusele teadmise, mis on selle koostöö eesmärk. Sellisteks projektideks on iga-aastane Hea enesetunde nädal, Hea tervise eest! töökohapõhise tervisedenduse infopäev orgnisatsoonidele/ tööandjatele ning võrgustiku iga-aastane „omade“ üritus (vaata võrgustiku tegevuste kohta täpsemalt siit). Teine võrgustiku toimimise alustala on eestvedajate olemasolu. Seejuures võivad eri tegevuste eestvedajaks olla erinevad inimesed/ meeskonnad.

Kolmas väga oluline eeldus võrgustiku toimimiseks on liikmete omavahelised kontaktid, üksteise ja igaühe tegevusega põhjalikumalt tuttavaks saamine, et tekiks usaldus, turvalisus ja selle pinnalt võimalus ning vajadus edaspidi koostööd teha.


Seepärast otsustasime 2016. aasta suvel teoks teha võrgustiku inspiratsioonipäevad 22. - 23. augustil ilusas Eestimaa paigas. Loe plaanidest täpsemalt siit.


Hea tervise eest! projekti tiim jätkab ka võrgustiku nn tuumdokumentide – võrgustiku koostöömudel ja tegevuskava -  ettevalmistamist, mis lisaks meie võrgustikule on vajalikud esitada võrgustiku liikmete poolt kinnitatuna koos projekti lõpparuandega juunis. Seepärast saadame need, kolme ümarlaua kohtumiste tulemusel valminud paberid mai alguses ka kõigile võrgustiku liikmetele üle vaatamiseks, arvamuse avaldamiseks ning täiendamiseks.


 * * *

VARASEMAD ÜMARLAUAD


29.01.2016 toimus Tallinnas II KODANIKUALGATUSLIKE TERVISEDENDAJATE ÜMARLAUD.


Seekordse kohtumise eesmärgiks oli alustada oma võrgustiku koostöömudeli ja tegevuskava väljatöötamist ning kokku leppida selle kevade suurte tervisesündmuste – üle-eestiline Hea Enesetunde Nädal ja „Hea Tervise Eest!“ töökohapõhise tervisedenduse infopäeva korralduses.

Osales 35 tervisedendajate Eesti eri paigust. Oma pitseri vajutas kohtumisele viirusnakkuste puhang, sest enda või lähedase haiguse tõttu jäi viimasel minutil tulemata koguni 1/4 registreerunutest.

Kuna seekordne ümarlaud toimus Tallinnas, olid ka osalejad pigem Põhja- ja Lääne- Eestist ning saartelt. Erinevalt esimesest ümarlauast osales ka mitmeid kohalike omavalitsuste tervisedendajaid. Oma tegevusi tutvustasid Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Tervisedenduse Ühingu esindajad.


Ümarlaua kava leiad siit.


Hea Enesetunde Nädala ettevalmistamiseks toimus garaaži meetodil töötuba, kus osalejad tegid ära olulise osa selle ürituse ettevalmistamise tööst. Kokkuvõtte leiad siit.


I ümarlaua maailmakohviku meetodil kogutud algmaterjali põhjal jätkasime tervisedendajate võrgustiku eesmärkide ja tegevuste arutelu.

Võrgustiku eesmärkide arutelu tulemused leiad siit.


        * * *

26. novembril toimus Tartu Loomemajanduskeskuse ruumes

KODANIKUALGATUSLIKE TERVISEDENDAJATE I ÜMARLAUD

ühiste huvide ning koostöövõimaluste väljaselgitamiseks

 

Osales 40 inimest Eesti eri paigust -  MTÜde, seltsingute ja muude organisatsioonide esindajat ning omal käel toimetajat, kelle südameasi on Eesti kohalike inimeste tervisekäitumise paranemise toetamine - olgu tegu siis info jagamise, terviseteemaliste ürituste korraldamisega või näiteks tervislikuma liikumis- või toitumisharjumuse kujundamisega.

 

Saime omavahel tuttavamaks, jagasime oma tervist toetavate sündmuste korraldamise kogemusi ning maailmakohviku meetodil arutlesime omavahelise koostöö edendamise teemadel:

* õhinapõhiste tervisedendajate ja tervisetoetajate tihedam koostöö (miks, kellega, kuidas);
* ühised sammud tervisekäitumise muutumiseks rohujuuretasandil;
* üle-eestilise tervisepäeva ellu kutsumine;

* kuidas koos edasi.

 Ümarlaua päevakava leiad siit: 

Paljud meist nentisid, et oleme täpselt õiges kohas ja teiste õhinapõhiste tegijate toimetustest kuulmine annab jõudu ka ise oma kodukandis tervisedendusega jätkata.

 

Maailmakohviku arutelude kokkuvõtted leiad siit: 

 1. Tervisedendajate koostöö: miks, kellega, kuidas?  

2. Kuidas saame koos mõjutada Eesti inimeste tervisekäitumist?

3. Üle-eestilise tervisepäeva/nädala korraldamine 

4. Kuidas koos edasi? Võrgustiku töö korraldusest.

 

Projekti „Hea tervise eest!“ raames toimub sügisest 2015 - kevadeni 2016 kolm tervisedendajate ümarlauda- arutelu ning töökohapõhise tervisedenduse infopäev, millest osa võtma, uusi teadmisi saama ja oma teenuseid tutvustama on oodatud ka kodanikualgatuslikud tervisedendajad.


Projekti rahastamist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.