Hea tervise eest! projekti raames sündis Hea tervise eest! tervisedendajate koostöövõrgustik, mis sai projekti käigus omale ka koostöömudeli ning tegevuskava

Sügisest 2015 kuni kevadeni 2016 toimunud kolmel ümarlaual arutati omavahel koostöö tegemise vajadust ja võimalusi ning edaspidiseid ühiseid tegevusi. See kõik vormus dokumendiks, mida nii ümarlaudadel osalenud kui need, kel Tartusse või Tallinnasse kohale sõita polnud võimalik, said kommenteerida Eesti arendajate poolt loodud keskkonnas Citizen OS. Samas keskkonnas toimus ka selle dokumendi digiallkirjastamine. Soovijad said anda tavalise digiallkirja või allkirja paberil.
Hea tervise eest! võrgustiku koostöömudeli ja tegevuskava loomisel arvestati sellega, et ühistööga ei kaasneks arvestatavaid kulusid liikmetele ning ümarlaudadel osalenute sooviga koondada võrgustiku toimetamised esialgu üksikute väga konkreetsete tegevuste/ projektide ümber, sest sellisel moel on ka võrgustiku tegevusest tõusev kasu kõige paremini nähtav.
Hea tervise eest! koostöövõrgustiku koostöömudel ja tegevuskava dokument on leitav SIIT.