Tervisedendajate võrgustiku projekt 2015/2016 "Hea tervise eest!

 

Projekti eesmärgiks oli luua tervisedendusega tegelevate organisatsioonide, ettevõtete ja eraisikute toimiv võrgustik, selle koostöömudel, strateegia ja tegevuskava tulevikuks ning viia läbi infopäev asjasse puutuvate partnerite laiemaks kaasamiseks.

Nimetatud projekti raames selgitati välja kodanikualgatuse korras tervisedendusega tegelevate organisatsioonide ja üksikisikute vajadused ja võimalused omavaheliseks koostööks. Läbi kolme mõttekoja - ümarlaua ja tervisedenduse infopäeva saadi tuttavaks, korraldati tervisedenduse valdkonna üritusi ning tehti plaanid edasiseks - loodi koostöömudel, kaardistati võrgustiku võimalikud partnerid era- ja avalikus sektoris, loodi ühine tegevuskava ja kommunikatsiooniplaan.

 

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eelarve: 16 550,40 eur, millest KÜSK toetus 14 845,36 eur

Kestvus: 1.09.2015 – 30.06.2016

Partnerid: MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing, MTÜ Eesti Tervise Fond, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

 

Projektimeeskonna kontaktid leiad http://www.uustervis.ee/kontakt