Projektist

 

On hea tõdeda, et Eestis ei ole terviseväärtustamine enam päris võõras sõna. Üha rohkem harrastatakse erinevaid liikumisviise, peetakse oluliseks tervislikku toitumist ning täiendatakse oma teadmisi erinevatel koolitustel ning seminaridel. 

 

Uue tervise projektiga soovime omaltpoolt kaasa aidata terviseteadlikuse kasvule kogukonnatasandil. Projekt kasvas välja alates 2010.a sügisest tegutsenud kodanikualgatuslikust tervikliku tervishoiu ümarlauast.

Projekt viidi ellu koostöös külaliikumisega Kodukant perioodil 01.05.2012-30.04.2013 tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

 

Projekti eesmärgiks on tõsta läbi praktiliste ja igapäevaste nõuannete inimeste terviseteadlikkust ja võimestada inimesi oma kogukonnas, leibkonnas ja piirkonnas võtma vastutust tervisekäitumise eest ning selle nimel tegema teadlikke samme. 

 

Projekti käigus luuakse terviseteemadega tegelevate kogukondade võrgustik (liituda on võimalik Facebookis, grupi nimi on Uus tervis), koolitatakse välja kogukondlikud tervisetoetajad ning aidatakse läbi viia terviseõhtute tsükleid koolituse läbinute kogukondades. 


Projekti eesmärgiks on inimeste suurem terviseteadlikkus ja tervisekäitumise tõus, misläbi paraneb sihtrühma elukvaliteet ja pikeneb tervena elatav eluiga. Uudseks on eesmärgi saavutamine läbi kogukonnamudeli.

 

Projekti alaeesmärkideks on:

-          terviseteadlikkuse tõstmine läbi praktiliste ja igapäevaselt rakendatavate meetodite, kasutades selleks rohujuuretasandil toimivaid ning aktiivsel osalusel põhinevaid terviseürituste sarju, mille metoodikaks on coaching;

-          luua kogukondades eluviisi muutuste toetamise süsteemi mudel;

-          kogukonna liikmete tervisetoetajaks/coach’iks koolitamine ja tervisetoetajate mudeli nö isekopeeruvaks muutmine - projekti käigus koolitatud tervisetoetajad saavad mentorid uutele kogukondadele;

-          kogukonnapõhiste tervisetoetajate võrgustiku tekkimine, kes lisaks kohapealsele tööle (terviseüritustele) aitavad kaasa kodanikualgatusel põhineva tervishoiumudeli loomisele. Eeldame, et selline mudel võiks toimida maakogukondades laiemalt ning projekti lõpus saame vastuse, mil moel seda mudelit saab arendada ja laiendada.

 

Uus tervis tervisetoetajate koolitused toimusid Pariisi Puhkekülas Lääne-Virumaal.

 

I nädalavahetus, 8-9. september

8.september:

Saame tuttavaks. Uue tervise projekti tutvustus, isiklike eesmärkide seadmine. Coaching kui meetod kogukonnatervise parandamiseks. Grupiprotsessid.

Läbiviijad: Kaia-Kaire Hunt, Agnes Laine, Kristel Uibo, Kairi Rebane


9.september:

Tervise olemus. Tervisetoetus kogukondades, praktilised näited.

Läbiviija: Mercedes Merimaa

 

Lisaks: õpime tundma kohalikke ravimtaimi (Mercedes Merimaa), tutvume kepikõnniga Neeruti terviseradadel  (Kairi Rebane) ning õhtul võtame mõnusat lõõgastavat leili. Hommikul virgume hommikujoogaga (Kaie Linroos)


********************************************************************


II nädalavahetus, 22-23. september

Vaimne tervis

 

Läbiviija: Marina Paula Eberth

Teemad:

Positiivne psühholoogia

Tunded - oma tunnete märkamine ja aksepteerimine

Südame matemaatika

Avatud süsteemid ja nende areng

Kolm mina

 

Lisaks: õhtul raputame endalt istumisväsimuse taas kepikõnniga (Kairi Rebane) ja õhtuse lõõgastava saunaga. Hommikul virgume mõnusa venitus- ja tervitusjoogaga (Valli Pärn)


********************************************************************

III nädalavahetus, 6-7. oktoober

6.oktoober

Liikumine

 

Läbiviijad: Maimu Opmann, Aale-Triinu Sonn, Kristjan Puusild

Teemad:

Liikumisest ja hingamisest ning kehaasendite seosest inimese psüühhikaga

Sidekoe ja liikumise seos. Vee tähtsus tervise ja liikumise seisukohast

Tark ja teadlik liikumine

 

7.oktoober
Elupäästev esmaabi elanikkonnale

Läbiviija: Raul Jalast

 

Teemad:

Õnnetusjuhtumid ja kuidas nende puhul käituda?

Olulised hädaabi telefoninumbrid

Elustamisvõtted

 

Lisaks: õhtul teeme teadlikku jooksu (Kristjan Puusild), jalutame kuldses kolletavas  looduses ning vestleme saunaelamusi võttes. Hommikul ärkame meeli äratava joogaga (Valli Pärn)

********************************************************************

IV nädalavahetus 27-28. oktoober

27.oktoober

Tervislik toitumine

 

Läbiviija Ene Mägi teemad:

Ülevaade rasvade, valkude, süsivesikute tarbimisest

Toidugruppide lühitutvustus (liha, kala, muna, kaunvili, idandid, puu- ja köögivili)

Menüü koostamine, soovitused, tasakaalu kontrollimine, segatoiduliste päevamenüüd

 

Läbiviija Ülle Hõbemägi teemad:

Tervislik toit ja toitumine-mis see on?

Toidugruppide lühitutvustus (teravili, piimatooted, pähklid, seemned)

Oled see, mida imendada suudad - seedetrakti tervis, peamised hävitajad

 

 

28.oktoober

Seksuaalsus, tervis ja terve  seksuaalkäitumise edendamine

Läbiviija: Ester Väljaots

 

Teemad:

Mis on seksuaaltervis?

Terviklik vaade inimese seksuaalsusele

Seksuaalne orientatsioon

Seksuaalkäitumine

Seksuaalfunktsiooni häired

Seksuaalharidus

 

LIsaks: õhtul teeme sisekaemuslikku kunstiteraapiat "Ka värvid tervendavad" (Kaja Kruup), õhtul laseme päevaaskedustest tekkinud väsimuse maha võtta saunal. Hommikul äratame end  mõnusa häälejoogaga (Kaie Linroos).


********************************************************************

V nädalavahetus 17-18. november

17.november

Muudatuste juhtimine

 

Läbiviija Viktoria Saat teemad:

Muudatused meie elus

Muutuste valem ja eeldused

Halvad harjumused, nende sügavam sisu

Vastupanu muutustele. Veealused protsessid

Muutuste planeerimine ja ellu viimine

Tulevik toimub praegu. Milline pean juba täna olema ja kuidas käituma, et tulevik oleks selline nagu ma selle ette kujutan

 

Coaching kui meetod kogukonnatervise parandamiseks.

Läbiviija Kairi Rebane

 

18.november

Lõputöö esitlused.

Vestlusring: kogukonna terviseürituste korraldamine

Tervisetoetajate käsiraamatu tutvustamine

Läbiviija: Kaia-Kaire Hunt

 

Uus Tervis uuringu taust ja uuringu tulemused

Läbiviijad: Toomas Trapido ja Kristel Uibo

 

Grupiprotsessid

Läbiviija: Toomas Trapido

 

Pidulik lõpetamine

 

********************************************************************

Koolitused algavad esimesel päeval kell 9.30-10.00 kogunemisega ja lõppevad järgmisel päeval kell 18.00.

 

Viie koolituskorra jooksul läbisime järgmisi teemasid:

 

1) Sissejuhatus tervisesse ja tervislikesse eluviisidesse. Grupitöö (probleemkohtade kaardistamine osalejate pilgu läbi).

2) Tervislik toitumine. Põhitõed, soovitused. Näidismenüüd. Praktiline töö.

3) Liikumine. Olulisus, füüsilise aktiivsuse erinevad viisid. Praktika (näidisharjutused – lihtsad võimlemisharjutused, kepikõnni instruktaaž).

4) Vaimne tervis. Vaimse tervise alused. Teadlikkus endast. Eneseareng. Suhe enda, kaasinimeste ja keskkonnaga.  Praktiline grupitöö.

5) Stressi juhtimine.  Stressi äratundmine, vahendid stressiga toimetulekuks. Ennetamine. Stressijuhtimise praktikad.

6) Esmaabi. Vigastuste liigid, esmaabi võtted. Kodune apteek. Praktika.

7) Seksuaalkäitumine. Kehaline, emotsionaalne, vaimne seksuaalne tervis. Tabud.  Seksuaaltervis. Suguhaigusi ennetav tegevus. Laste ja noorte seksuaalteadlikkuse tõus. Vestlusring.

8)  Grupiprotsesside juhtimine. Grupi arenguetapid, erinevad kaasamise viisid. Praktika.

9) Kogukonna nõustamine.