Ülevaade 

MTÜ Terve Maailm on loodud 2008. aastal ja selle eesmärgiks on:

- spordi-ja terviseteemaliste sündmuste läbiviimine.
- heategevusprojektide läbiviimine;
- tervise- ja loodustunnetuslike uuringute, koolituste, rännakute ja projektide läbiviimine

Kirjeldus MTÜ Terve Maailm juhatus on 1-liikmeline, juhatuse liikmeks on Kaia-Kaire Hunt

MTÜ Terve Maailm seniste suuremate projektide hulka kuuluvad:
* Rahvusvahelise integratviise meditsiini konverentsi korraldamine 2011. aasta kevadel enam kui 150 osalejaga 
* Nepali Meg's Children Home lastekodu toetamine alates aastast 2008
* Integratiivse meditsiini temaatiliste koolituste korraldamine 

Alates 2010. aastast on MTÜ Terve Maailm tervikliku tervishoiu ümarlaua üks eestvedajatest. Ümarlauda kuulub enam kui 60 spetsialisti ja huvilist, kelle eesmärgiks on terviseedendus kodanikualgatuse korras ning tervishoiupoliitika kujundamine läbi kodanikualgatuse.

Alates mai 2012 on MTÜ projekti Tervisedendusmudel läbi kogukonna eestvedajaks.
2013. aasta eesmärgiks on saada oma valdkonna eeskosteorganisatsiooniks.

MTÜ Terve Maailm eetilise tegevuse põhimõtted on järgmised:
MTÜ Terve Maailm tegevus rajaneb omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel
ja sõltumatusel. Ühingu tegevuse eesmärk ei ole kasumi taotlemine. 

MTÜ Terve Maailm püüdleb järjekindlalt oskusliku
tegutsemine,professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid
tulemusi. 
MTÜ Terve Maailm kasutab tegevuseks saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. 
MTÜ Terve Maailm lähtub nii taotleja kui toetajana headest
rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning
hoidub topeltrahastamisest. 

MTÜ Terve Maailm annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate,
liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. 

MTÜ Terve Maailm peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab
oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast
raamatupidamistavast. 

Informatsioon MTÜ Terve Maailm eesmärgi, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik.