Kutsume tervisedendajaid osalema ühiste vajaduste ning võimaluste väljaselgitamisel! 02. nov

tervemaailm  

MTÜ Terve Maailm algatusel ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel on alates sellest sügisest ellu kutsutud projekt “Hea tervise eest!”, mille eesmärgiks on  koondada kodanikualgatusel põhinevad tervisedendusega tegelevad organisatsioonid  ja eraisikud ning luua ühine tegevusplaan, et Eesti inimeste paremale tervisekäitumisele veelgi enam kaasa aidata.

Projekti “Hea tervise eest” eesmärgiks on võimestada inimesi just rohujuure tasandilt veelgi enam oma tervise eest vastutust võtma ja oma tervisekäitumise osas muudatusi tegema.

Eesti erinevates piirkondades on mitmeid organisatsioone ja ettevõtmisi, kes oma tegevusega soovivad Eesti inimese parema tervise jaoks panustada, kuid koostöö erinevate piirkondade, erinevate organisatsioonide ja erinevate tasandite vahel ei ole kuigi tugev. Projekti raames kaardistatakse ühelt poolt kodanikualgatusel põhinevad erinevad organisatsioonid ja üksikisikud, kelle kirg ja fookus on oma tegevustega tuua positiivseid muudatusi inimeste tervisekäitumisse. Ennekõike on projektiga oodatud ühinema just need organisatsioonid, kelle tegevus tervisedenduse alal on väljaspool ärihuve.

Teisalt püütakse läbi loodava võrgustiku luua uusi koostöösuhteid, võimalusi kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks ning leida uusi partnereid edasiseks tegevuseks. Projekti lõpuks sünnib tegevusplaan, et ühisel jõul ja nõul oma tegevust efektiivsemalt, paremini ja tulemuslikumalt korraldada.

“Oma projekti ette valmistades veendusime, et Eestis on tõesti väga palju erinevaid õhinapõhiseid ettevõtmisi, kelle peamiseks fookuseks on tervis - on tervisespordi organisatsioone, erinevaid nõustamisi, grupiteraapiaid, pensionäride kogunemisi, külasündmusi jne. Paljud neist ettevõtmistest on olnud väga võimekad ja efektiivsed, kuid kahjuks on sageli kas Eesti inimese loomuse tõttu või siis lihtsalt tänapäeva kommunikatsioonirohkuse tõttu neist vähe kuulda. Leidsime, et kui püüda selle valdkonna tegijad kokku tuua, võib sellest kujuneda välja tugev ja jätkusuutlik võrgustik. Mitmed tegevused leiavad ehk uut jõudu, saavad uusi ideid ja mõttekaaslasi. Ja kui juba mitmed särasilmsed inimesed on ühe mütsi all, on mägede liigutamine juba väga lihtne”, leiab projektijuht Elo Tuppits.

Projekti esmaseks tegevuseks on võimalike võrgustiku liikmete ja nende huvide kaardistamine, milleks palume kõigil huvilistel täita ära ankeet, mille leiab  siit 

Võrgustikuga liituda soovijad on oodatud võrgustiku esimesele ümarlauale 26. novembril Tartus, kus õhinapõhistel terviseveduritel on võimalus omavahel tuttavaks saada, kuulata ettekandeid senistelt edukatelt praktikutelt ja arutada ühiseid rahastus- ja koostöövõimalusi kodanikualgatusel põhineva tervisedenduse valdkonnas. Projekti raames toimub kevad-talvel 2016 samal eesmärgil veel kaks ümarlauda ja infopäev.  

Projekt partneriteks on MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing ja MTÜ Eesti Tervise Fond. Projekt viiakse ellu tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

Kairi Rebane, projekti võrgustikujuht

tel: 527 09 76

kairi.rebane@gmail.com

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: